3K&T Raamatupidamine
raamatupidamisteenus

Address: Laki 16-413, 10621, Tallinn

Phone: +372 6129831
Email: info@3kt.ee
Rohkem siit

3K&T Raamatupidamine OÜ-st

3K&T on raamatupidamise teenust pakkuv büroo.
pakkudes teenust erinevat tüüpi ettevõtetele ka rahvusvaheliselt.

OÜ 3K&T Raamatupidamine on nelja ettevõtliku naisterahva poolt asutatud raamatupidamisbüroo. Kõigil neljal on pikaajaline kogemus raamatupidamisteenuse osutamisel ja vastav eriharidus.

Meie büroo eesmärgiks on pakkuda kliendile raamatupidamisteenust, mis vastaks just tema nõudmistele. Vastavalt kehtivale seadusandlusele on äriettevõtetel raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kohustus.

Loomulikult vajavad ka ettevõtte juhid ja omanikud ise informatsiooni selle kohta, kui edukas on olnud tegevus ning milline on firma hetke finantsolukord. Kui ootate oma raamatupidamiselt rohkem kui vaid vältimatut, saab meie raamatupidamisbüroo teid abistada.

Osutame raamatupidamisteenust nii oma kontoris Mustamäel, aadressil Laki 16, kui vastavalt vajadusele ja kokkuleppele kliendi juures kohapeal.

Mis me teeme?

Korras raamatupidamine, parem tulemus

Meie büroo eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetset raamatupidamisteenust. Sõltuvalt kliendi dokumentatsiooni mahust esitatakse raamatupidajale algdokumentatsioon 1-2 korral kalendrikuu jooksul. Raamatupidaja kontrollib saadud dokumendid ja vajadusel pöördub kliendi poole tehingute täpsustamiseks või dokumentide korrigeerimiseks. Kliendile koostatakse iga kuu kohta vastav aruandlus ettevõtte raamatupidamisest, vajalikud deklaratsioonid esitatakse riigiasutustele, maksmisele kuuluvate maksude summad edastatakse õigeaegselt. Kliendilt ootame lisaks algdokumentatsioonile tagasisidet meie raamatupidamisteenuse kohta, et koostöö sujuks vastavalt vastastikustele ootustele.

 • algdokumentide kontroll ja sisestamine kooskõlas kliendi raamatupidamise sise-eeskirjadega;
 • riiklike maksude arvestus, deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • palga ja põhivara arvestus
 • raamatupidamisaruannete igakuine koostamine
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • riiklike statistiliste aruannete koostamine
 • aastaaruande koostamine

 • raamatupidamise sisseseadmisel
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
 • raamatupidamise korrastamine aruandeaastal ja ka eelnevatel perioodidel
 • aastaaruande koostamisel

.

Mõned faktid meie büroo kohta?

Meil on 
201
aktiivset klienti
Oleme esitanud
1763
aastaaruannet

3k&T on pühendunud ja ajaga
sammu pidav raamatupidamisbüroo

Meie hinnakiri on üles ehitatud põhimõttel põhimaks pluss lisatööde ja -teenuste tasud.

Põhimaksus sisalduvad elementaarsed teenused nagu müügi- ja ostureskontrote pidamine, raamatupidamise ja maksualaste põhiaruannete koostamine, konsultatsioonid dokumendivormistuse jms. alal ning esimesed 100 raamatupidamiskannet, mis kuu jooksul päevaraamatusse sisestatakse. Põhimaks meie büroos on alates 100 EUR / kuu (+ 20 % käibemaks). Alati tasub küsida personaalset hinnapakkumist, alustavatele või väikese dokumentatsioonimahuga firmadele hinnasoodustused.

Saatke oma ettevõtte andmed e-maili teel, lisades juurde ettevõtte lühikirjelduse ja mõningad näitajad nagu müügi- ja ostuarvete arv kalendrikuus, muu dokumentatsiooni maht, töötajate arv, põhivara hulk jms. Kui teil on raamatupidamisteenuse osas erisoove, palun kirjutage ka nendest.

Kes me oleme?

Meie oleme 3K&T

This is our dedicated team who work day-in and day-out together to bring our clients
the most amazing projects for a digitally connected world.

Kersti Parts

kersti@3kt.ee

Külli Ots

kylli@3kt.ee

Kristi Vaidla

kristi@3kt.ee

Tiina Viikman

tiina@3kt.ee